Với mảng thương mại dịch vụ – PEONY tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động. Thương mại dịch vụ không chỉ đóng vai trò là chỗ dựa tài chính cho tất cả cách lĩnh vực khác, mà đó còn là mũi nhọn phát triển của Công ty PEONY.

2021

Thương mại
& Dịch vụ

Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ…