Lĩnh vực kinh doanh bất động sản được Tập đoàn quan tâm và chú trọng phát triển từ khi thành lập đến nay, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của PEONY đã có sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc.

2021

Bất động sản

PEONY định hướng trở thành Tập đoàn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản.