Contana (CSC) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

08/04/2020

Tin tức chứng khoán
Ngoài ra Contana cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty.
CTCP Tập đoàn Contana (mã chứng khoán CSC) vừa công bố thông tin ngày 25/9 tới đây sẽ chốt dah sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến vào ngày 10/10/2018.

Nội dung lấy ý kiến được thông báo là để thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Trước đó cuối tháng 4/2018 Contana đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 với tất cả các tờ trình được thông qua, trong đó có nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

Trong đó Contana sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu CSC đang giao dịch quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó Contana cũng sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông hiện hữu do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%. Nguồn vốn phát hành được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của công ty. Số cổ phiếu thưởng này cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 7 lần cùng kỳ, đạt 121,2 tỷ đồng. EPS đạt 6.481 đồng/cổ phiếu.

Nguyên nhân năm ngoái lợi nhuận tăng đột biến do công ty ghi nhận lãi bán khoản đầu tư tài chính tại CTCP Tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh, CTCP Tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô (công ty con) cà CTCP Tập đoàn Contana chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng cho ông Nguyễn Vũ Kiên.

Tính đến hết năm 2017 Contana còn hơn 74,6 tỷ đồng LNST chưa phân phối, còn hơn 2,88 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn 1,11 tỷ đồng trong quỹ khác của chủ sở hữu và chưa đến 1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.


Tin tức khác